Jay Haide Cello European Maple

Jay Haide Cello, 4/4 Size (European Maple)